İptal Prosedürü

Satış İptali:
Müşteri, sözleşme konusu ürünün tesliminden itibaren 3 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde ürünü satın aldığı Elit Ajans' a şahsen bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, Müşteriye verilen Ürünün paketi ile birlikte, Elit Ajans' ana iade faturası ya da Faturanın aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli Müşteriye iade edilir veya talebi üzerine yenisi ile değiştirilir. İade ürünün Kargo bedeli müşteriye aittir.

İptal Edilemeyecek Hizmetler:
Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, müşteri tarafından üründe; zarar görme, yıpratılma, ürün ve ürüne ait parçaların eksik teslim edilmesi,açılmış ya da kullanılmış ürünler, verilen belgelerin (broşür, fatura, garanti belgesi,..) tesliminin yapılamaması durumlarında iptal hakkı kullanılamaz.